Garantie & klachten

Klachten met betrekking tot levering en/of kwaliteit van de bestelling

ECx doet er alles aan om een goed product te leveren. Na ontvangst van de bestelling dient de koper de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk (uiterlijk binnen 5 dagen) aan ECx te melden via info@ecx-fashion.nl. Dit met foto en duidelijke omschrijving van het gebrek.

De garantie vervalt wanneer de koper zonder overleg getracht heeft het gebrek te herstellen en/of de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd.

ECx streeft ernaar om de klacht van de koper zo spoedig mogelijk op te lossen. In alle gevallen dienen de instructies exact te worden opgevolgd.

ECx is ten allen tijde eindverantwoordelijk voor het wel of niet rechtvaardig vinden van een klacht.